Mae meysydd gofynnol yn y ffurflen hon wedi eu marcio .